nevíš?               ?              
header
Hráči online (podrobně): 0/ Momentálně není žádný hráč online.

Příkazy

Seznam všech dostupných příkazů, pro které má zařazené do skupin. Nováček je ten, který nemá udělaný test na práva.

Pokud se u prvního sloupce objeví [text] tak to co je v závorkách je volitelný parametr (tj. že tam nic nemusíš psát). Pokud se objeví <text> znamená to že tam "něco" musí být. Uvnitř parametrů může být i více možných věcí, ty se oddělují lomítkem /.

Mnoho příkazů může být jiných, protože si je zkracujeme nebo nahrazujeme jinými ale vždy tak, aby zůstaly jednoduše zapamatovatelné. Také se může stát, že jeden příkaz lze najít ve více kategoriích, je to jednoduše proto, že se nedá jednoznačně zařadit.

Příkaz Parametr Popis příkazu N
o
v
ý
H
r
á
č
V
I
P

 

Hlavní

/register, /reg <heslo> registrace se na server
/login, /l <heslo> přihlášení se na server
/chpw <staré> <nové> změna hesla ze <staré> na <nové>
/help   základní rozcestník zjednodušené nápovědy ve hře
/sb-help   seznam příkazů, které jsou pro Skyblock svět
/money help   seznam příkazů, které jsou pro Ekonomiku
/coal help   seznam příkazů, které jsou pro webovou měnu Uhlí
/faq [1/2..] nejčastěji kladené otázky a odpovědi k nim
/prava   zkrácené informace o pokročilých právech
/barvy   seznam všech barev, které může každý VIP používat v chatu
/list, /online   seznam online hráčů, hodnota účtu a čas ve hře
/irc-list   seznam připojených uživatelů na IRC
/time   zobrazení herního času ve třech různých formátech
/ptime [day/night/dawn/reset] změna svého vlastního času nezávisle na serveru

Chat

/afk   přepnutí se do/ze stavu nepřítomnosti. Dá se zrušit i výskokem nebo napsáním nějaké zprávy do chatu.
(v režimu AFK jsi nezranitelný, nejdeš posunout a ani nemůžeš sbírat věci). Přepnutí trvá 10 vteřin.
/tell <nick> <zprava> odeslání soukromé zprávy některému z hráčů
/r <zprava> odpovězení tomu, kdo ti psal soukromou zprávu naposledy
/me <zprava> napsání "statusu". Např: /me zdravi se zobrazí jako * Tvujnick zdravi.
/mail read   přečtení všech mailových zpráv
/mail clear   smazání všech mailových zpráv
/mail send <nick> <zprava> odeslání soukromé zprávy některému hráči (používá se především posílání zpráv offline hráčům)
/ignore Výpis hráčů, které máš přidané do ignore listu
/ignore <nick> přidání, resp. odebrání hráče do resp. z ignore listu. Pokud je v ignore listu tak zprávy, odeslané volně do chatu k němu nedorazí.

Ekonomika

/money [nick] zobrazení hodnoty tvého nebo jiného virtuálního účtu (Slimebally)
/money pay <nick> <suma> odeslání určitého obnosu nějakému hráči (Slimebally)
/coal [nick] zobrazení hodnoty tvého nebo jiného webového účtu (Uhlí)
/coal pay <nick> <suma> odeslání určitého obnosu nějakému hráči (Uhlí)

Spleefarena

Speciální typ arény, ve kterém máš za úkol po odstartování arény podkopat bloky v aréně tak, aby do těchto děr spadli ostatní hráči a ty zůstal jako poslední nahoře.
Zde si můžete pročíst tipy a triky jak správně v aréně hrát.
/spleef   teleport do části Event světa, kde jsou spleef arény vybudovány. Lze si zde pročíst jak hrát
/spl <číslo arény> připojení se do jedné z arén
/ss leave   opuštění arény
/ss start <číslo arény> odstartování arény (i když není minimální počet hráčů v aréně, což jsou 4)

Mobaréna

Speciální typ arény, kde buď sám nebo se spoluhráči vyberete nějakou postavu, za kterou se bude hrát a poté již vstupuješ do boje proti několika vlnám mobů, kteří se valí na tebe s cílem tě nepustit do dalších vln. Průběžně získáváš různé odměny ať už virtuální Slimebally na účet nebo po opuštění arény fyzické předměty jako železo, zlato, diamanty či emeraldy!
Tyto příkazy NEJSOU povoleny na světě Skyblock ani Creative.
/ma help   rozsáhlá, anglicky psaná nápověda
/ <single/terminal/ruiny> připojení se do jedné z arén (příkaz je bez mezer, např.: /terminal
/s <single/terminal/ruiny> připojení se do jedné z arén jako divák (příkaz je bez mezer, např.: /ssingle
/ma leave   odpojení se z nějaké arény

Teleport

/spawn   teleport do středu survival světa Blablabla
/creative | /plot   teleport do středu Creative světa
/skyblock   teleport do středu Skyblock světa
/warp   seznam základních warpů i s popisem
/warp <nazev> teleport na warp s daným názvem
/rp   teleport náhodné souřadnice, které jsou dále než 2 ale méně než 5 km od spawnu
/sethome   nastavení své vlastního soukromého portu (domovská lokace)
/sethome <nazev> nastavení svých vlastních soukromých portů (domovských lokací)
/home   teleport na svou domovskou lokaci (pro VIP to znamená zobrazení seznamu domovských lokací)
/home <nazev> teleport na některou ze svých domovských lokací
/delhome <nazev> smazání vlastního soukromého portu (domovské lokace)
/back   teleport na poslední pozici (před port, na místo smrti...)
/tpahere <nick> odeslání požadavku nějakému hráči, aby se k tobě mohl teleportovat
/tpa <nick> odeslání požadavku nějakému hráči, aby ses k němu mohl teleportovat
/tpyes   přijmutí žádosti o teleport
/tpno   odmítnutí žádosti o teleport

Zámek

Zámek se používá napsáním příkazu /cprivate a poté klepnutím na blok který chcete zamknout. Zamykají se tímto Dveře, Chestky (truhly), Trapdoor (poklopy) a Pece. Pokud chcete mít např železné dveře které mají být přístupné všem, stačí napsat /cpublic. Pozn: Na bloky, které jsou zamčené tímto příkazem úmyslně nereagují na redstone (např dveře nebo poklopy).
Je přísně zakázáno zamykat cokoli co není tvůj majetek!
/cprivate [nick] vytvoření soukromého zámku. Pokud se přidá další nick, tak i pro něj. Funguje i na obchodovací cedulky, výtahy, brány či mosty.
/cpublic   vytvoření veřejného zámku (může používat kdokoli ale jen ty zničit)
/cpassword <heslo> vytvoření zámku na dané heslo
/cunlock <heslo> odemčení daného zámku (jen pro tebe)
/cremove   odstranění svého zámku
/lwc   podrobná herní nápověda

Residence

Residence je plugin, který se stará o fungování celého světa ale především jako přidělování pozemků hráčům, kteří si ho můžou jakkoli spravovat. Svět se vlastně dělí do tří kategorií: Mimo residence, residence a subzóny. Mimo residence to je vlastně divoká příroda kde se dá volně stavět. Residence obvykle bývají města či menší území, které patří serveru, nebo si ji založil některý z VIP hráčů a subzóny jsou především pozemky ve městech, patřící hráčům.
Podrobný návod i jak používat následující příkazy je zde
Pro ještě podrobnější popis příkazů napiš /res ? <cislo_stranky>
/mr <blok>_<1. číslo>_<2. číslo> Přidělení pozemku 5x5x9 v obchodní oblasti na /trhu. Jednorázová cena je 500 Slimeballů a pozemek je určen k cedulkovým obchodům.
Pro více informací napiš tento příkaz bez parametrů.
/rr <číslo pozemku> Přidělení pozemku 20x20 v některém z měst.
Pro více informací napiš tento příkaz bez parametrů.
/resi [jméno residence] informace o residenci. Vynecháš-li parametr, zjistí to residenci ve které se nacházíš.
/res default [pozemek] nastavení všech flagů na defaultní
/resm [pozemek] <enter/leave> <zpráva> nastavení zprávy, která se zobrazí každému, který vstoupí nebo opustí tvůj pozemek
/resm [pozemek] remove <enter/leave> odstranění zprávy při příchodu či odchodu na tvůj pozemek
/res set [pozemek] <flag> <t/f/r> nastaví určitý flag na tvůj pozemek obecně
-> seznam dostupných flagů, nastavujících se obecně na pozemek <-
/res pset [pozemek] <hráč> <flag> <t/f/r> nastaví určitý flag k určitému hráči
/res-pridat <hráč> nastavení práv pro stavění, ničení, otevírání beden a používání věcí na daném pozemku. Tento příkaz je potřeba psát na své vlastní residenci!

mcMMO

Tento plugin je nesmírně složitý a rozvinutý plugin, který do hry přidává speciální vlastnosti a zkušenosti, vylepšuje PVP, přidává možnost přidat se k někomu do party a mnoho dalších prvků, které vylepšují hru a stává se tímto opět více podobná realitě.
Seznam schopností: Hrabání (excavation), Rybaření (fishing), Zemědělství (herbalism), Těžení (mining), Hutnictví (smelting), Dřevorubectví (woodcutting), Sekery (axes), Lukostřelba (archery), Šerm (swords), Ochočování (taming), Neozbrojený (unarmed), Obratnost (acrobatics), Opravování (repair).
/aliance zjišení informací o své aliance, ve které jsi připojený
/aliance create <název aliance> [heslo] vytvoření aliance. Pokud napíšeš ještě nepovinný parametr, bude se považovat za heslo a nikdo bez něj nebo pozvánky do aliance nemůže vstoupit
/aliance join <nick> [heslo] připojení se do aliance, ve které se hráč nachází. Někdy je nutné napsat i heslo pro vstup
/aliance invite <nick> pozvání nějakého hráče do své aliance
/aliance accept <nick> přijetí pozvánky do aliance
/aliance password <heslo> zabezpečení své aliance na heslo které je nutno při vstupu do aliance napsat.
/aliance kick <nick> vykopnutí hráče ze své aliance
/aliance owner <nick> nastavení hráče jako velitele své aliance
/aliance lock   úplné zamčení své aliance (nikdo nový nemůže přijít)
/aliance unlock   odemčení své aliance
/aliance q   opuštění své aliance
/mcstats <anglický název schopnosti> vypíše levely všech vašich skillu
/mctop <název schopnosti> vypíše deset nejlepších hráčů na celkovou sílu (součet schopností dohromady)
/inspect <nick> vypíše dostupné informace ohledně mcMMO o daném hráči
/mcrank [nick] vypíše jaký jsi (případně daný hráč) v jednotlivých schopnostech vzhledem k ostatním hráčům
/ <název schopnosti> podrobná nápověda k danému skillu
/p <nějaká zpráva> pokud jsi v alianci, zpráva se odešle pouze hráčům, kteří v ní jsou právě teď (obdoba příkazu tell, ale pro více lidí)
/p   přepnutí se do aliančního chatu a všechny zprávy, které odteď odesíláš, půjdou pouze lidem ve tvé alianci. Přepnutí se zpět do globálního chatu se provede stejným příkazem
/mcnotify   přepne zobrazení mcMMO hlášek jako (kousavé ostří, nepřítel krvácí apod.). Hlášky o aktivaci/deaktivací aktivní schopnosti a o zvýšení levelu ve skillech se nadále zobrazuje.

HorseKeep

Plugin, který umožňuje mít vlastní koně a to pouze pro sebe nebo hráče, které přidá jako členy. Ostatní na něj nebudou moci ani nasednou, ani ho zabít.
Obsazení koně se provede prostým nasednutím se sedlem na volného, neobsazeného koně. Po obsazení je možno si ho ještě přejmenovat pro lepší orientaci v příkazech (pozor, ne změna popisku nad ním!)
/horse   základní nápověda
/horse id <starý název> <nový název> přejmenování koně ze starého názvu na nový (třeba po obsazení má nějaké číslo tak pro přehlednost je dobré si ho pojmenovat podle sebe)
/horse addmember <jméno koně> <nick hráče> přidání práv nějakému hráči na daného koně (může na něm jezdit)
/horse delmember <jméno koně> <nick hráče> odebere práva hráče, takže na něm už jezdit nemůže
/horse unprotect <jméno koně> úplně zruší ochranu daného koně, jako kdyby nebyl ničí

Skyblock

Skyblock je ostrov v obloze o velikosti cca 5x5x3 bloků, s hlínou, třemi bloky písku, bedrockem, jedním stromem a bednou, která obsahuje nejnutnější věci. Úkol je jednoduchý - rozšířit svůj ostrov tak, aby se na něm dalo žít, postavit farmy, generátory materiálu, domy, města, zámky či cokoliv jiného tě napadne! Výhoda oproti singleplayeru je jasná, můžeš si totiž ostrov spojit s ostrovy ostatních hráčů, hrát ve více lidech na jednom ostrově či obchodovat s materiálem a tím získat naprosto nové možnosti ve hře.
Podrobný popis a informace včetně postupu napsáno zde.
/sb help   základní nápověda ze hry
/sb new   úplně první založení ostrova
/sb reset   zničení svého ostrova, vymazání inventáře a založení nového
/sb home   teleport na střed tvého ostrova (nad bedrock)
/sb info   zjištění základních informací o tvém ostrově (souřadnice, majitel, datum založení...)
/sb spawn   teleport na střed Skyblock světa (stejně funguje i příkaz /skyblock)
/sb delete   smazání ostrova, pokud už na něm nechceš dál hrát
/sb active   znovu ti vrátí ostrov, který jsi smazal v /sb delete (funguje jen do té doby, dokud si ta místě tvého ostrova nevytvoří ostrov někdo jiný)
/sb friend add  <nick> přidání práv určitému hráči ke tvému ostrovu
/sb friend remove  <nick> odebrání plných práv určitému hráči ze tvého ostrova
/sb home  <nick> teleportuje tě na ostrov určitého hráče
/sb friend clear    odebrání plných práv ze tvého ostrova všem hráčům (kromě tebe)
/sb friend list    výpis hráčů, kteří mají u tebe práva a taky těch, u kterých máš práva ty
/sb flag  <flag> <allow/deny> změna určitého flagu. Seznam dostupných flagů je zde
/sb trh   Teleport na trh, kde jsou umístěny obchody jednotlivých hráčů

Creative (plotworld)

Cretive je speciání svět, tvořen jen a jen pozemky s velikostí 100x100 s chodníky mezi nimi. Účelem světa je možnost se vyřádit na světě jak to jen jde. Není potřeba těžit žádné suroviny, prostě se jen a jen neomezeně staví.
Podrobný popis a informace včetně postupu napsáno zde.
Pro funkčnost některých příkazů je nutné být na Creative světě.
/plot   teleport na do středu světa Creative
/plotme [číslo stránky 1 - 3] seznam veškerých příkazů přímo ve hře i s krátkým popisem
/plotme claim   obsazení volného pozemku, na kterém se právě nacházíš
/plotme auto obsazení nejbližšího volného pozemku ke spawnu  
/plotme home   teleport na tebou obsazený pozemek (pokud máš pouze jeden)
/plotme home: <cislo> teleport na jeden z tebou obsazený pozemek
např. pro druhý pozemek použij /plotme home:2. Pro první stačí psát jen /plotme home
/plotme info   zobrazení informací o pozemku, na kterém se nacházíš
/plotme comment <zpráva> přidání komentáře na pozemek, na kterém se nacházíš
/plotme comments   přečtení komentářů, které jsou napsány k pozemku, na kterém se nacházíš
/plotme biome <biom> změna biomu na tvém pozemku na kterém se právě nacházíš (veškerý seznam biomů i jaký je v nich rozdíl zjistíš zde
/plotme list <nick> seznam pozemků, na kteréch můžeš stavět
/plotme add <nick> přidání práv hráči aby mohl stavět na pozemku, na kterém se nacházíš
/plotme remove <nick> odebrání práv hráči aby nemohl stavět na pozemku, na kterém se nacházíš
/plotme dispose   Vzdání se pozemku, na kterém se nacházíš

Nezařazené

/workbench   otevření craftovací bedny na jakémkoli místě
/heal   vyléčení se (i z hladu). Lze použít jednou za 24 hodin
/compass   vypsání směru kam se díváš ve stupních i světových stranách
/suicide   sebevražda (VIP nemůžou, protože to způsobuje chyby v zachraňování inventáře)
/ping [nick] test kvality připojení sebe nebo daného hráče (čím je číslo nižší, tím je to lepší - nad 200 už je příliš)
/pings [nick] odeslání celkem 5 pingů místo jednoho (lze si výsledky zprůměrovat a mít je tedy přesnější)
/board <hide/show> přepnutí tabulky InfoBoard v pravé části obrazovky (zapnuto/vypnuto)
/whois <nick> zobrazení informací o daném hráči
/vipexpire [nick] zjištění, kdy tobě (nebo danému hráči) vyprší VIP
Chytni vločku dříve
než spadne na zem!
Chyceno vloček: 0
/Informace
Server:Offline
Web:Online(5)